Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem webu www.mrchain.cz je společnost MR Chain s.r.o. sídlem Braunerova 563/7, Libeň - 180 00 Praha, IČO: 06872689, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290529.


Společnost MR Chain s.r.o. považuje ochranu osobních údajů za důležitou a zabezpečuje všechny online i offline procesy tak, aby byla zařízena maximální ochrana osobních údajů. Sbíráme o Vás pouze osobní údaje, které nutně potřebujeme k daným úkonům, nebo které jsou nutné k používaní naší webové stránky.


Jaké osobní údaje zpracováváme?

Kromě souborů cookies zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo – a to pouze v případě, že nás budete kontaktovat / vyplníte kontaktní formulář.


Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou o Vás zpracovávany za účelem vyřízení Vašich dotazů a zpráv z kontaktního formuláře / přímého kontaktu.


Kde jsou uchovávány osobní údaje?

Osobní údaje jsou uchovávany v e-mailové schránce provozovatele. Ve fyzické formě osobní údaje zpracováváme pouze ve výjmečných případech.


Správce a zpracovatelé osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MR Chain s.r.o. sídlem Braunerova 563/7, Libeň - 180 00 Praha, IČO: 06872689, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290529. Osobní údaje neposkytujeme žádným zpracovatelům.


Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jak online, tak i ve fyzické podobě.


ONLINE: zabezpečení počítačů, hesla, antivírové programy, zabezpečení internetových stránek SSL cerfitikátem (HTTPS), zabezpečení e-mailové schránky, ochrana redakčního systému webu před napadením.


FYZICKÉ: objekt zabezpečen 24 hodinovou ostrahou, veškeré osobní údaje jsou uchovávány v uzamykatelných skříních.


K osobním údajům mají přístup pouze představitelé společnosti MR Chain s.r.o. a pracovníci / zaměstnanci této společnosti.


Práva subjektů / dotčených osob

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu, resp. doplnění
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo vznést námitku

Veškerá práva si může subjekt osobních údajů uplatnit na kontaktním e-mailu společnosti MR Chain s.r.o. – info@mrchain.cz


Naposledy upraveno dne 18. září 2018