FAQ

Hlavní strana   /   Časté otázky
Co znamená mining neboli těžba kryptoměn?

Mining neboli těžba kryptoměn označuje proces získávání kryptoměny. Ve své podstatě jsou „těžaři”, tedy ti, kteří kryptoměnu získávají pomocí řešení složitých algoritmů na svých počítačích (výpočetních serverech), odměňováni za každý správný výpočet právě různým množstvím kryptoměny. O něco složitěji bychom mohli tento proces popsat jako získávání odměny za vyřešení hashovacího problému.

Jak těžba kryptoměn probíhá?

Těžba kryptoměn probíhá zpracováním složitých algoritmických výpočtů za pomoci výkonných počítačových jednotek, které se hovorově označují jako tzv. Rigy nebo Mining Rigy. Zjednodušeně bychom mohli říci, že se jedná o mnohem složitější počítač, než na který jsme z běžného života zvyklí a se složitějším hardware. Protože se zde o provádění algoritmických výpočtů starají v převážné většině případů grafické karty, jsou tyto počítačové jednotky vybaveny jejich vyšším počtem. RIG tedy zpracuje výpočetní úkol a po jeho zakončení pošle výsledek do sítě, kde je porovnán s uloženým řešením a v případě, že je výpočet proveden správně, těžař za toto řešení získá odměnu ve výši několika jednotek kryptoměny. Výše odměny závisí na druhu kryptoměny, kterou těžař zpracovává a na počtu momentálně připojených těžařů.

Jaký význam má Blockchain?

Blockchain je ve své podstatě velmi složitou decentralizovanou databází, která má velký význam hlavně ve své nezávislosti na běžném monetárním sytému. Je hlavní účetní knihou, kde jsou zaknihovány veškeré transakce, ať už se jedná o převody kryptoměn nebo o transakce získané těžbou.

Je zde ale několik podstatných rozdílů oproti evidenci v bankovním systému. V Blockchainu jsou například uloženy všechny transakce, které proběhly, ale právě na rozdíl od záznamů banky nelze s určitostí říci, kdo tyto transakce provedl. Můžeme zde například najít transakci určitého množství kryptoměny z peněženky “A” do peněženky “B”, ale nemůžeme s jistotou říci, komu peněženka “A” nebo “B” patří. Proto zde mluvíme o částečné anonymitě celého Blockchainu.

Dalším rozdílem oproti bankovnímu systému je skutečnost, že Blockchain je chráněn takovým způsobem, že jej nelze zpětně upravovat. Podvody nebo manipulace s těmito záznamy jsou tedy naprosto vyloučeny.

Ještě jednu podstatnou výhodu nelze Blochchainu upřít, a to tu, že jeho systém nepodléhá a nikdy nebude podléhat inflaci. Nikdo, tedy ani žádná vláda na světě do něho nemůže zasáhnout žádným způsobem. Jeho kopie jsou uloženy v milionech počítačů na celém světě, a proto i tak často pokládaná otázka: "A co když vypnou proud?” Má jasnou odpověď. Nic se nezmění, nic se neztratí díky milionům kopií po celém světě uložených v jednotlivých výpočetních jednotkách. Všechny záznamy zůstanou vždy bezpečně uchovány.

Jaký je význam kryptoměn a proč má cenu se jimi zabývat?

Jistě se nebudeme mýlit, když budeme tvrdit, že kryptoměny jsou budoucností lidstva. Tato poněkud otřepaná fráze má však své hluboké opodstatnění. Již přes deset let si kryptoměny pomalu ale velmi jistě vydobývají svou právoplatnou pozici v celém ekonomickém systému. Jejich uživatelé je mají stále více v oblibě právě díky jejich decentralizaci.

 • Jejich hodnotu určuje jen jeden vliv a tím je jejich současná hodnota na burzách
 • Jsou bezpečně chráněny proti zneužití použitím Blockchainové technologie
 • Přestože jsou nazývány virtuální měnou, účetní záznamy o jejich transakcích nemohou nikdy zmizet
 • Převody kryptoměny jsou extrémně levné. Poslat kryptoměnu například z kontinentu na kontinent stojí zlomek ceny oproti bankovnímu systému
 • Kryptoměny se převádějí podstatně rychleji než bankovní peníze
 • Nepotřebujete žádnou banku. Vaší bankou může být i třeba mobilní telefon, ve kterém máte své peněženky uloženy
 • Zabezpečení Vašich peněženek je na několikastupňové úrovni v závislosti na metodě, kterou si sami vyberete. Při používání např. hardwarové peněženky je ochrana prostředků stoprocentní v pravém slova smyslu
 • S různými druhy kryptoměn se platí po celém světě stále více. Existují dokonce i kryptoměnové bankomaty
 • Prognóza vývoje platebního systému je taková, že časem toto odvětví ovládnou pouze kryptoměny
 • Nejznámějšími představiteli kryptoměn jsou dnes Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero a ostatní altcoiny

Proč využít služeb naší společnosti?

Naše společnost se zabývá těžbou kryptoměn natolik dlouhou dobu, aby dokázala pečlivě sledovat vývoj všech atributů, které tento obor obsahuje.

 • K těžbě kryptoměn potřebuje každý těžař ideální podmínky, které jsou dosaženy především v dobře zajištěných datových centrech, které naše firma vlastní
 • Z důvodu technologické náročnosti těžby se žádný těžař v dnešní době již bez odborného vedení a pomoci neobejde
 • Naše neustále aktualizované znalosti o těžebních technologiích nám umožňují vždy držet krok s jejich rychlým vývojem
 • Přestože jsou Vaše těžební technologie provozovány v našich datových centrech, zůstáváte vždy jejich vlastníky a rozhodujete o nich výhradně vy
 • Vaší technologii vždy odborně sestavíme a uvedeme do provozu
 • Na Vaše technologie dohlížíme nepřetržitě v režimu 24/7 v našich pro tento účel kolaudovaných a vybavených prostorech za pomoci námi vyvinutých automatických monitorovacích systémů a odborně zaškoleného personálu
 • Naše prostory jsou pojištěny proti požáru, či jiné škodní události
 • Jiné poškození Vaší technologie je zajištěna udržováním optimálních podmínek pro jejich provoz například za pomoci vzduchotechniky a udržováním bezprašného prostředí
 • Na náš monitorovací systém jste přímo elektronicky napojeni a máte tak dokonalý přehled o technickém stavu a výkonu Vašeho zařízení i o množství vytěžené kryptoměny, kterou vlastníte
 • Kryptoměnu vytěženou Vaším zařízením převádíme bezvýhradně přímo do Vaší peněženky
 • Veškeré smluvní vztahy mezi Vámi a naší společností jsou smluvně podloženy

Jaké úkony jsou prováděny po podpisu smlouvy s námi?

V okamžiku podpisu smlouvy s naší společností a následném přijetí Vašich finančních prostředků začíná běžet lhůta v době trvání 30ti dnů. V této době objednáváme komponenty Vašeho technologického zařízení a po jejich získání zařízení sestavujeme a několik dní testujeme a ujišťujeme se o bezproblémovém chodu všech součástí. Je také nutné jeho zavedení do našeho monitorovacího systému a vytvoření Vašeho osobního účtu, ve kterém budete mít ke svému zařízení a jeho parametrům neustálý přístup. V této lhůtě je také nutné, abychom od Vás obdrželi adresu Vaší peněženky, kam bude kryptoměna poukazována.

V den uplynutí této lhůty obdržíte protokol o zapojení Vašeho zařízení do slotu v našem výpočetním centru společně s přístupovými údaji do systému. Vaše zařízení bude vybaveno nezaměnitelným identifikačním znakem a bude provedena fotodokumentace, která bude součástí protokolu.

Kde najdu ve vašem systému údaje o stavu mého zařízení?

Po obdržení přístupových údajů do našeho monitorovacího systému se budete velmi dobře ve webovém rozhraní orientovat. Vše je vytvořeno intuitivně tak, aby klient neměl v přehledu hodnot svého zařízení žádné problémy s orientací. Kdyby přesto jakékoliv problémy vznikly, pracovníci našeho supportu Vám rádi pomohou a odpoví na Vaše případné dotazy.

Jaké úkony nastanou po ukončení smlouvy?

Po ukončení smlouvy s klientem závisí vždy další postup výhradně na jeho rozhodnutí. Rádi Vám s rušením pomůžeme, ale nijak rozhodnutí klienta neovlivňujeme. Můžete například:

 • Přemístit Vaše zařízení do vlastních prostor
 • Rozprodat jednotlivé komponenty Vašeho zařízení nebo nás tímto prodejem pověřit
 • Ponechat Vaše technologie dále v našem výpočetním centru a uzavřít s námi další smlouvu v délce dle vašeho rozhodnutí
 • Odprodat Vaše zařízení naší společností jako celek

Pro koho je těžba kryptoměn vhodná?

Tato služba je určena opravdu pro každého klienta, který se rozhodne těžbu kryptoměn vyzkoušet nebo za účelem zhodnocení svého kapitálu trvale provozovat. Nejsou třeba žádné znalosti, ani vědomosti o těžebním procesu. Vzhledem ke kompletnímu klientskému servisu naší společnosti nemáte po dobu trvání smlouvy s Vaší technologií žádné starosti. Dozor, správa a případné opravy jsou naší povinností vyplývající ze smlouvy. Rádi Vám se vším poradíme.

Kolik mi těžba s vaší společností vydělá?

Všechny potřebné kalkulace najdete zde na našich stránkách, kde si můžete zkušebně zadat výši Vaší investice a zjistit její očekávaný výnos v kombinaci s různými délkami trvání smluv.