MR Chain ​​s.r.o. jedná na základě zákona proti praní špinavých peněz

Praní peněz je definováno jako proces, kdy je totožnost výnosu z trestné činnosti tak maskovaná, že dává možnost vzniku legitimních příjmů. Zločinci se konkrétně zaměřují na firmy finančních služeb, jejichž prostřednictvím se pokoušejí uvést do oběhu výnosy z trestné činnosti bez vědomí nebo podezření ze strany těchto firem.


V rámci samotného ČR se odhaduje, že jsou vyprány miliardy českých korun každý rok. Celkově z hlediska výnosů bude množství vypraných peněz činit třetí největší průmysl. V reakci na rozsah a důsledky praní špinavých peněz Česká republika, společně s mnoha dalšími zeměmi, přijalo právní předpisy určené k prevenci praní špinavých peněz a boje proti terorismu. Tato legislativa, společně s předpisy, pravidly, poradenstvím v průmyslu a dodržováním oznamovací povinnosti, je základem povinností pro firmy z ČR a vykresluje trestné činy a sankce za nedodržování zákona.


Zatímco společnost MR CHAIN ​​s.r.o. je v současnosti neregulovaná a nespadá do působnosti povinností dodržování tohoto zákona v ČR, vrcholové vedení zavedlo systémy a postupy, které splňují legislativu Zákona proti praní špinavých peněz. Toto rozhodnutí odráží snahu vedoucích pracovníků zabránit praní špinavých peněz a používání naší společnosti zločinci k legalizacivýnosů z trestné činnosti.


Český právní a regulační rámec

Režim v ČR je stanoven v následujících právních předpisech a předpisech které se zavázala společnost MR Chain s.r.o. dodržovat:


  • Trestní zákoník a předpisy související v platném znění
  • Zákon proti praní špinavých peněz a předpisy související v platném znění
  • Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související v platném znění

Politika společnosti MR Chain ​​s.r.o. je navržena tak, aby zabraňovala praní špinavých peněz tím, že splňuje závazky vyplývající z legislativy Zákona proti praní špinavých peněz, včetně nutnosti mít zavedeny přiměřené systémy a kontroly, aby zmírnila riziko, že bude společnost použita k usnadnění finančního zločinu. Tato pravidla Zákona o praní špinavých peněz stanovují minimální standardy, které musí být splněny a zahrnují:


  1. Jmenování úředníka pro výkaznictví v oblasti praní špinavých peněz, který má dostatečnou úroveň seniority a nezávislosti a který je odpovědný za dohled nad dodržováním příslušných právních předpisů, předpisů, pravidel a průmyslových pokynů
  2. Zavedení a udržování rizikového přístupu k posouzení a řízení rizika praní špinavých peněz a financování terorismu pro společnost
  3. Zavedení a udržování rizikové klienční analýzy, identifikace, ověřování a znalost postupů zákazníků založených na rizicích, včetně zvýšené due diligence pro ty zákazníky, kteří představují vyšší riziko, jako jsou politicky exponované osoby
  4. Zavedení a udržování systémů založených na rizicích a postupech pro sledování probíhající činnosti zákazníků
  5. Postupy pro hlášení podezřelé činnosti interně a příslušným orgánům činným v trestním řízení
  6. Uchovávání vhodných záznamů o minimálních předepsaných obdobích
  7. Školení a uvědomění všech relevantních zaměstnanců

Politika sankcí

Ve společnost MR Chain ​​s.r.o. je zakázáno obchodovat s jednotlivci, společnostmi a zeměmi, které jsou na předepsaných seznamech sankcí. Společnost MR Chain, s.r.o, proto bude provádět kontrolu proti seznamům sankcí OSN, Evropské unie, ministerstva financí a amerických úřadů pro kontrolu zahraničních aktiv ve všech jurisdikcích, ve kterých působíme.


Příloha ke stažení: STÁHNOUT CELÉ ZNĚNÍ ZÁKONA